XE TẢI VÀ XE ĐẦU KÉO SẼ KHÔNG CÒN BỊ PHẠT QUÁ TẢI NẾU QUÁ 10%, QUY ĐỊNH NÂNG TẢI 20% CHO XE TẢI VÀ XE ĐẦU KÉO TỪ 01/01/2017.