Năng Lực Vận Tải

NĂNG LỰC VẬN TẢI

HTX Vận Tải Số 9, với bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh vận chuyển hàng hóa, có khả năng đảm nhận thực hiện các hợp đồng vận chuyển ngắn, trung và dài hạn với số lượng và chủng loại phương tiện cơ giới bao gồm:

STT

CHỦNG LOẠI

SỐ LƯỢNG XE

TỔNG TRỌNG TẢI

1

TẢI NẶNG

416

3.353,92

2

TẢI NHẸ

234

423,81

3

TẢI BEN

50

1.543,44

4

ĐÔNG LẠNH

94

1.119,91

5

TẢI BỒN

92

2.982,92

6

ĐẦU KÉO

264

2.655,16

7

TẢI MUI BẠT

118

1.623,57

8

TẢI THÙNG KÍN

44

113,45

9

TẢI THÙNG HỞ

11

81,59

10

XE CỨU HỘ

3

5,9

11

TẢI CẨU

56

245,16

12

CHUYÊN DÙNG

34

95,16

13

TẢI CÁC LOẠI

97

6777,195

14

MÁY XÚC, MÁY ỦI

10

125,75

 

CỘNG

1.479

15.046,935 tấn

15

XE KHÁCH CÁC LOẠI

47

564 ghế

16

TÀU KHÁCH

02

40 ghế

17

RƠMOOC, SƠMIRƠMOOC

189

174 loại 40’ và 15 loại 20’

 

TỔNG CỘNG

1.717

 

Hiện tại HTX Vận Tải Số 9 đã đầu tư đội xe chủ lực để vận chuyển hàng hóa cho các công ty có nhu cầu vận chuyển thường xuyên như: đội xe nhỏ (20 xe), chuyên chở hàng hóa nội thành, đội xe đầu kéo (40 xe và 50 somiromooc các loại) vận chuyển container. HTX có Phòng Kinh doanh- Xuất Nhập Khẩu để khai thác nguồn hàng phục vụ theo nhu cầu của khách hàng.