ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HTX VẬN TẢI SỐ 9 LẦN THỨ VII NK 2023 - 2028

Ngày 28/04/2023, Công Đoàn Cơ Sở Hợp Tác Xã Vận Tải Số 9 đã tổ chức Đại hội Công Đoàn Cơ Sở HTX VT Số 9 Nhiệm kỳ VII 2023 - 2028 tại Hội trường LĐLĐ Q.5. Đến dự đại hội gồm có ông Đinh Nam Dinh - Chủ Tịch HĐQT HTX Vận Tải Số 9; ông Đinh Hải Nam -Giám Đốc HTX VT Số 9; ông Phạm Ngọc Dũng - Trưởng BKS HTX Vận Tải Số 9 và ông Lê Thị Bích Hạnh - Quận Ủy Viên Chủ Tịch LĐLĐ Q.5 cùng 44 đoàn viên công đoàn HTX VT Số 9

Bà Trần Thị Kim Tiếng thay mặt BCH Công Đoàn báo cáo tình hình hoạt động của Công Đoàn Cơ Sở NK VI (2017 - 2023) và phương hướng NK VII (2023 - 2028).

Bà Vũ Thị Bích Ngọc thay mặt BCH Công Đoàn báo cáo tài chính nhiệm kỳ VI (2017 - 2023)

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên vào BCH Nhiệm kỳ VII (2023 - 2028)

Đại hội thống nhất bầu 5 thành viên: Bà Trần Thị Kim Tiếng, Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Bà Dương Thị Thanh Hường, Bà Lăng Thúy Phượng, Ông Nguyễn Quốc Dũng vào BCH Công Đoàn Nhiệm kỳ VII (2023 - 2028)

Ông Đinh Hải Nam - Giám Đốc HTX Vận Tải Số 9 và Ông Văn Quốc Bảo Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận 5 Tặng hoa cho thành viên BCH nhiệm kỳ VI (2023 - 2028)