THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP GIẤY KHEN CON EM THÀNH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP XẾP LOẠI GIỎI (HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC NỘI DUNG HỌC TẬP)

Nhằm thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Hợp Tác Xã Vận Tải Số 9 đối với CBNV và cô bác, anh chị thành viên. Nhằm kích lệ động viên tinh thần của các cháu đạt thành tích học tập trong niên học 2018-2019. Hợp Tác Xã Vận Tải Số 9 thông báo đến toàn thể CBNV và cô bác, anh chị thành viên thời gian nộp giấy khen về HTX như sau: