THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019