THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE VÀ NGƯỜI PHỤC VỤ TRÊN XE

- Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

- Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của HTX Vận Tải Số 9.

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SỐ 9 THÔNG BÁO

1. HTX Vận Tải Số 9 mở lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe và người phục vụ trên xe với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Vào lúc 14h00 ngày 12/09/2019

Địa điểm: Văn phòng HTX Vận Tải Số 9 - Lầu 2 số 165 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

2. Khi đi học học viên mang theo 03 tấm hình 2x3; CMND và Giấy phép lái xe còn hạn sử dụng.

Trân trọng!