THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẮP ĐẶT CAMERA GIÁM SÁT TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ