Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên lái xe

Hợp Tác Xã Vận Tải Số 9 thông báo đến các chi nhánh, Trạm VT - TM - DV, Đội xe và cô bác xã viên biết và sắp xếp thời gian để bố trí cho lái xe đi khám sức khỏe theo quy định.