THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN COVID 19 ĐỢT 3 - MŨI THỨ 1

Hợp Tác Xã Vận Tải Số 9 xin thông báo đến Quý Thành viên HTX9 và Thành viên VTS9 về việc đăng ký tiêm Vắc xin Covid 19 - Đợt 3 - Mũi thứ 1 cụ thể như sau:

Quý Thành viên nào chưa đăng ký tiêm vắc xin trong các đợt trước vui lòng đăng ký thông tin qua link https://docs.google.com/forms/d/1hC8ozkYj3vM79N6ml1MSf5_2vL4RsfDs0pckAxqQnJU/edit

Hợp Tác Xã Vận Tải Số 9 sẽ tiếp nhận tổng hợp đăng ký lên Sở Y tế. Thời gian dự kiến tiêm là đầu tháng 7/2021.

Vì trách nhiệm với cộng đồng và quyền lợi của cá nhân. Kính mời Quý Thành viên thực hiện đăng ký.

Thời gian tiếp nhận đến hết 17h00 ngày 30/06/2021.

Xin trân trọng cảm ơn!