THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ TÚC HỒ SƠ XE, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VÀ LÁI XE ĐỐI VỚI CÁC CHI NHÁNH, TRẠM, ĐỘI XE VÀ THÀNH VIÊN HTX9, VTS9