Thông báo tới Tập thể Lái xe về việc phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM theo công văn số 3990/CV-PC08-TM ngày 23/10/2018 của Phòng CSGT ĐB - ĐS CA TP.HCM

Hợp Tác Xã Vận Tải Số 9 thông báo đến Tập thể Lái xe về việc phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM theo công văn số 3990/CV-PC08-TM ngày 23/10/2018 của Phòng CSGT ĐB-ĐS CA TP.HCM như sau: