ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN HTX VẬN TẢI SỐ 9 NK 2022-2027

Ngày 22/12/2022 HTX Vận Tải Số 9 tổ chức Đại Hội Đại Biểu Thành Viên Nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Nhà hàng Đông Hồ số 195 - 197 Cao Thắng Nối Dài, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Ông Đinh Nam Dinh thay mặt Hội đồng Quản trị Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đánh giá các hoạt động của BLĐ HTX Vận Tải Số 9 về thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bà Lê Thị Thu Sương thay mặt BLĐ HTX Vận tải số 9 báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2012 - 2017

HTX Vận tải số 9 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng và phát triển HTX giai đoạn 2017 - 2022 và được Liên Minh HTX Việt Nam tặng cờ danh dự

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội trao tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương, Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2022

Đại hội thống nhất bầu 6 thành viên: Ông Đinh Nam Dinh, Ông Nguyễn Sỹ Dũng, Ông Nguyễn Thanh Huy, Ông Vũ Văn Lộc, Ông Đinh Hải Nam, Ông Trương Quang Thạo vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Ông Phạm Ngọc Dũng, Ông Lâm Thành Nam, Ông Phan Anh Dũng vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Đinh Nam Dinh đắc cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2017 và Ông Phạm Ngọc Dũng đắc cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát ra mắt đại hội